image of the BVTech Plasmid
Search plasmid maps in this site
Google
Web biovisualtech.com
More Plasmid Map Templates
 • Adenoviral
 • Bacterial expression
 • Cre/Lox
 • Insect expression
 • Lentiviral
 • Luciferase
 • Mammalian expression
 • Other
 • Retroviral
 • RNAi
 • Worm expression
 • Yeast expression
 • Bacterial vectors
 • Mammalian
 • Recent Release from EMBL
 • BVTech Plasmid

  This sequnce graph is created using BVTech Plasmid, which is DNA sequence analysis and plasmid drawing software for Windows PCs.You can use it to plan your DNA cloning, draw high quality plasmid maps, analyse your DNA sequencing data, align sequences, and much more.

  Free to try, $39.98 to buy

  Payments will be processed by PayPal. PayPal is the safer, easier way to pay.

  Sequence of pET100_Directional_TOPO

 • Download the sequence and plasmid map, and then use BVTech Plasmid to view and edit the file.
 • If you do not have BVTech Plasmid, download the latest version of BVTech Plasmid here.
 • View the plasmid map on line

  Sequence of pET100 Directional TOPO : 5764 BP; 1358 A; 1518 C; 1568 G; 1320 T; 0 other;

  ............................................................
  1caaggagatggcgcccaacagtcccccggccacggggcctgccaccatacccacgccgaa60
  1gttcctctaccgcgggttgtcagggggccggtgccccggacggtggtatgggtgcggctt60
  ............................................................
  ............................................................
  61acaagcgctcatgagcccgaagtggcgagcccgatcttccccatcggtgatgtcggcgat120
  61tgttcgcgagtactcgggcttcaccgctcgggctagaaggggtagccactacagccgcta120
  ................................................ pBRrevBam_pri
  ............................................................
  121ataggcgccagcaaccgcacctgtggcgccggtgatgccggccacgatgcgtccggcgta180
  121tatccgcggtcgttggcgtggacaccgcggccactacggccggtgctacgcaggccgcat180
  ............................................................
  ............................................................
  181gaggatcgagatctcgatcccgcgaaattaatacgactcactataggggaattgtgagcg240
  181ctcctagctctagagctagggcgctttaattatgctgagtgatatccccttaacactcgc240
  .............................. T7_pro.......... lacO
  .......... XbaI(255)........................................
  241gataacaattcccctctagaaataattttgtttaactttaagaaggagatatacatatgc300
  241ctattgttaaggggagatctttattaaaacaaattgaaattcttcctctatatgtatacg300
  lacO................. T7_transl_en_RBS.................
  .............................. NheI(333)....................
  301ggggttctcatcatcatcatcatcatggtatggctagcatgactggtggacagcaaatgg360
  301ccccaagagtagtagtagtagtagtaccataccgatcgtactgaccacctgtcgtttacc360
  .......... 6xHis Xpress_fwd_pri T7_gene10_leader T7_leader
  .................................................. SacI(415)
  361gtcgggatctgtacgacgatgacgataaggatcatcccttcaccaagggcgagctcaacg420
  361cagccctagacatgctgctactgctattcctagtagggaagtggttcccgctcgagttgc420
  .......... Xpress_EK........................................
  ............................................................
  421atccggctgctaacaaagcccgaaaggaagctgagttggctgctgccaccgctgagcaat480
  421taggccgacgattgtttcgggctttccttcgactcaaccgacgacggtggcgactcgtta480
  .............................. T7_term....... T7_Terminal_pri
  ............................................................
  481aactagcataaccccttggggcctctaaacgggtcttgaggagttttttgctgaaaggag540
  481ttgatcgtattggggaaccccggagatttgcccagaactcctcaaaaaacgactttcctc540
  .................... T7_term..............................
  ............................................................
  541gaactatatccggatatcccgcaagaggcccggcagtaccggcataaccaagcctatgcc600
  541cttgatataggcctatagggcgttctccgggccgtcatggccgtattggttcggatacgg600
  T7_term..................................................
  ............................................................
  601tacagcatccagggtgacggtgccgaggatgacgatgagcgcattgttagatttcataca660
  601atgtcgtaggtcccactgccacggctcctactgctactcgcgtaacaatctaaagtatgt660
  ............................................................
  ....................................... HindIII(709).........
  661cggtgcctgactgcgttagcaatttaactgtgataaactaccgcattaaagcttatcgat720
  661gccacggactgacgcaatcgttaaattgacactatttgatggcgtaatttcgaatagcta720
  ............................................................
  ............................................................
  721gataagctgtcaaacatgagaattaattcttgaagacgaaagggcctcgtgatacgccta780
  721ctattcgacagtttgtactcttaattaagaacttctgctttcccggagcactatgcggat780
  ............................................................
  ........................................ AatII(823)..........
  781tttttataggttaatgtcatgataataatggtttcttagacgtcaggtggcacttttcgg840
  781aaaaatatccaattacagtactattattaccaaagaatctgcagtccaccgtgaaaagcc840
  ............................................................
  ............................................................
  841ggaaatgtgcgcggaacccctatttgtttatttttctaaatacattcaaatatgtatccg900
  841cctttacacgcgccttggggataaacaaataaaaagatttatgtaagtttatacataggc900
  .................................................. AmpR_pro
  ............................................................
  901ctcatgagacaataaccctgataaatgcttcaataatattgaaaaaggaagagtatgagt960
  901gagtactctgttattgggactatttacgaagttattataactttttccttctcatactca960
  AmpR_pro..................................................
  ............................................................
  961attcaacatttccgtgtcgcccttattcccttttttgcggcattttgcct tcctgttttt1020
  961taagttgtaaaggcacagcgggaataagggaaaaaacgccgtaaaacggaaggacaaaaa1020
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1021gctcacccagaaacgctggtgaaagtaaaagatgctgaagatcagttgggtgcacgagtg1080
  1021cgagtgggtctttgcgaccactttcattttctacgacttctagtcaacccacgtgctcac1080
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1081ggttacatcgaactggatctcaacagcggtaagatccttgagagttttcgccccgaagaa1140
  1081ccaatgtagcttgacctagagttgtcgccattctaggaactctcaaaagcggggcttctt1140
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1141cgttttccaatgatgagcacttttaaagttctgctatgtggcgcggtattatcccgtgtt1200
  1141gcaaaaggttactactcgtgaaaatttcaagacgatacaccgcgccataatagggcacaa1200
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1201gacgccgggcaagagcaactcggtcgccgcatacactattctcagaatgacttggttgag1260
  1201ctgcggcccgttctcgttgagccagcggcgtatgtgataagagtcttactgaaccaactc1260
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1261tactcaccagtcacagaaaagcatcttacggatggcatgacagtaagagaattatgcagt1320
  1261atgagtggtcagtgtcttttcgtagaatgcctaccgtactgtcattctcttaatacgtca1320
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1321gctgccataaccatgagtgataacactgcggccaacttacttctgacaacgatcggagga1380
  1321cgacggtattggtactcactattgtgacgccggttgaatgaagactgttgctagcctcct1380
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1381ccgaaggagctaaccgcttttttgcacaacatgggggatcatgtaactcgccttgatcgt1440
  1381ggcttcctcgattggcgaaaaaacgtgttgtaccccctagtacattgagcggaactagca1440
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  .................................................. PstI(1500)
  1441tgggaaccggagctgaatgaagccataccaaacgacgagcgtgacaccacgatgcctgca1500
  1441acccttggcctcgacttacttcggtatggtttgctgctcgcactgtggtgctacggacgt1500
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1501gcaatggcaacaacgttgcgcaaactattaactggcgaactacttactctagcttcccgg1560
  1501cgttaccgttgttgcaacgcgtttgataattgaccgcttgatgaatgagatcgaagggcc1560
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1561caacaattaatagactggatggaggcggataaagttgcaggaccacttctgcgctcggcc1620
  1561gttgttaattatctgacctacctccgcctatttcaacgtcctggtgaagacgcgagccgg1620
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1621cttccggctggctggtttattgctgataaatctggagccggtgagcgtgggtctcgcggt1680
  1621gaaggccgaccgaccaaataacgactatttagacctcggccactcgcacccagagcgcca1680
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1681atcattgcagcactggggccagatggtaagccctcccgtatcgtagttatctacacgacg1740
  1681tagtaacgtcgtgaccccggtctaccattcgggagggcatagcatcaatagatgtgctgc1740
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1741gggagtcaggcaactatggatgaacgaaatagacagatcgctgagataggtgcctcactg1800
  1741ccctcagtccgttgatacctacttgctttatctgtctagcgactctatccacggagtgac1800
  ................. ORF 1 Ampicillin...........................
  ............................................................
  1801attaagcattggtaactgtcagaccaagtttactcatatatactttagattgatttaaaa1860
  1801taattcgtaaccattgacagtctggttcaaatgagtatatatgaaatctaactaaatttt1860
  ORF 1 Ampicillin............................................
  ............................................................
  1861cttcatttttaatttaaaaggatctaggtgaagatcctttttgataatctcatgaccaaa1920
  1861gaagtaaaaattaaattttcctagatccacttctaggaaaaactattagagtactggttt1920
  ............................................................
  ............................................................
  1921atcccttaacgtgagttttcgttccactgagcgtcagaccccgtagaaaagatcaaagga1980
  1921tagggaattgcactcaaaagcaaggtgactcgcagtctggggcatcttttctagtttcct1980
  ................................................ pBR322_origin
  ............................................................
  1981tcttcttgagatcctttttttctgcgcgtaatctgctgcttgcaaacaaaaaaaccaccg2040
  1981agaagaactctaggaaaaaaagacgcgcattagacgacgaacgtttgtttttttggtggc2040
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2041ctaccagcggtggtttgtttgccggatcaagagctaccaactctttttccgaaggtaact2100
  2041gatggtcgccaccaaacaaacggcctagttctcgatggttgagaaaaaggcttccattga2100
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2101ggcttcagcagagcgcagataccaaatactgtccttctagtgtagccgtagttaggccac2160
  2101ccgaagtcgtctcgcgtctatggtttatgacaggaagatcacatcggcatcaatccggtg2160
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2161cacttcaagaactctgtagcaccgcctacatacctcgctctgctaatcctgttaccagtg2220
  2161gtgaagttcttgagacatcgtggcggatgtatggagcgagacgattaggacaatggtcac2220
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2221gctgctgccagtggcgataagtcgtgtcttaccgggttggactcaagacgatagttaccg2280
  2221cgacgacggtcaccgctattcagcacagaatggcccaacctgagttctgctatcaatggc2280
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2281gataaggcgcagcggtcgggctgaacggggggttcgtgcacacagcccagcttggagcga2340
  2281ctattccgcgtcgccagcccgacttgccccccaagcacgtgtgtcgggtcgaacctcgct2340
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2341acgacctacaccgaactgagatacctacagcgtgagctatgagaaagcgccacgcttccc2400
  2341tgctggatgtggcttgactctatggatgtcgcactcgatactctttcgcggtgcgaaggg2400
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2401gaagggagaaaggcggacaggtatccggtaagcggcagggtcggaacaggagagcgcacg2460
  2401cttccctctttccgcctgtccataggccattcgccgtcccagccttgtcctctcgcgtgc2460
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2461agggagcttccagggggaaacgcctggtatctttatagtcctgtcgggtttcgccacctc2520
  2461tccctcgaaggtccccctttgcggaccatagaaatatcaggacagcccaaagcggtggag2520
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2521tgacttgagcgtcgatttttgtgatgctcgtcaggggggcggagcctatggaaaaacgcc2580
  2521actgaactcgcagctaaaaacactacgagcagtccccccgcctcggatacctttttgcgg2580
  .................. pBR322_origin............................
  ............................................................
  2581agcaacgcggcctttttacggttcctggccttttgctggccttttgctcacatgttcttt2640
  2581tcgttgcgccggaaaaatgccaaggaccggaaaacgaccggaaaacgagtgtacaagaaa2640
  pBR322_origin..............................................
  ............................................................
  2641cctgcgttatcccctgattctgtggataaccgtattaccgcctttgagtgagctgatacc2700
  2641ggacgcaataggggactaagacacctattggcataatggcggaaactcactcgactatgg2700
  ............................................................
  ............................................................
  2701gctcgccgcagccgaacgaccgagcgcagcgagtcagtgagcgaggaagcggaagagcgc2760
  2701cgagcggcgtcggcttgctggctcgcgtcgctcagtcactcgctccttcgccttctcgcg2760
  ............................................................
  ............................................................
  2761ctgatgcggtattttctccttacgcatctgtgcggtatttcacaccgcaatggtgcactc2820
  2761gactacgccataaaagaggaatgcgtagacacgccataaagtgtggcgttaccacgtgag2820
  ............................................................
  ............................................................
  2821tcagtacaatctgctctgatgccgcatagttaagccagtatacactccgctatcgctacg2880
  2821agtcatgttagacgagactacggcgtatcaattcggtcatatgtgaggcgatagcgatgc2880
  ............................................................
  ............................................................
  2881tgactgggtcatggctgcgccccgacacccgccaacacccgctgacgcgccctgacgggc2940
  2881actgacccagtaccgacgcggggctgtgggcggttgtgggcgactgcgcgggactgcccg2940
  ............................................................
  ............................................................
  2941ttgtctgctcccggcatccgcttacagacaagctgtgaccgtctccgggagctgcatgtg3000
  2941aacagacgagggccgtaggcgaatgtctgttcgacactggcagaggccctcgacgtacac3000
  .................................................. pGEX_3_pri
  ............................................................
  3001tcagaggttttcaccgtcatcaccgaaacgcgcgaggcagctgcggtaaagctcatcagc3060
  3001agtctccaaaagtggcagtagtggctttgcgcgctccgtcgacgccatttcgagtagtcg3060
  .................... ROP..............................
  ............................................................
  3061gtggtcgtgaagcgattcacagatgtctgcctgttcatccgcgtccagctcgttgagttt3120
  3061caccagcacttcgctaagtgtctacagacggacaagtaggcgcaggtcgagcaactcaaa3120
  .................... ROP..............................
  ............................................................
  3121ctccagaagcgttaatgtctggcttctgataaagcgggccatgttaagggcggttttttc3180
  3121gaggtcttcgcaattacagaccgaagactatttcgcccggtacaattcccgccaaaaaag3180
  .................... ROP..............................
  ............................................................
  3181ctgtttggtcactgatgcctccgtgtaagggggatttctgttcatgggggtaatgatacc3240
  3181gacaaaccagtgactacggaggcacattccccctaaagacaagtacccccattactatgg3240
  ROP..................................................
  ............................................................
  3241gatgaaacgagagaggatgctcacgatacgggttactgatgatgaacatgcccggttact3300
  3241ctactttgctctctcctacgagtgctatgcccaatgactactacttgtacgggccaatga3300
  ............................................................
  ............................................................
  3301ggaacgttgtgagggtaaacaactggcggtatggatgcggcgggaccagagaaaaatcac3360
  3301ccttgcaacactcccatttgttgaccgccatacctacgccgccctggtctctttttagtg3360
  ............................................................
  ............................................................
  3361tcagggtcaatgccagcgcttcgttaatacagatgtaggtgttccacagggtagccagca3420
  3361agtcccagttacggtcgcgaagcaattatgtctacatccacaaggtgtcccatcggtcgt3420
  ............................................................
  ............................................................
  3421gcatcctgcgatgcagatccggaacataatggtgcagggcgctgacttccgcgtttccag3480
  3421cgtaggacgctacgtctaggccttgtattaccacgtcccgcgactgaaggcgcaaaggtc3480
  ............................................................
  ............................................................
  3481actttacgaaacacggaaaccgaagaccattcatgttgttgctcaggtcgcagacgtttt3540
  3481tgaaatgctttgtgcctttggcttctggtaagtacaacaacgagtccagcgtctgcaaaa3540
  ............................................................
  ............................................................
  3541gcagcagcagtcgcttcacgttcgctcgcgtatcggtgattcattctgctaaccagtaag3600
  3541cgtcgtcgtcagcgaagtgcaagcgagcgcatagccactaagtaagacgattggtcattc3600
  ............................................................
  .................................................. MscI(3660)
  3601gcaaccccgccagcctagccgggtcctcaacgacaggagcacgatcatgcgcacccgtgg3660
  3601cgttggggcggtcggatcggcccaggagttgctgtcctcgtgctagtacgcgtgggcacc3660
  ............................................................
  ............................................................
  3661ccaggacccaacgctgcccgagatgcgccgcgtgcggctgctggagatggcggacgcgat3720
  3661ggtcctgggttgcgacgggctctacgcggcgcacgccgacgacctctaccgcctgcgcta3720
  ............................................................
  ............................................................
  3721ggatatgttctgccaagggttggtttgcgcattcacagttctccgcaagaattgattggc3780
  3721cctatacaagacggttcccaaccaaacgcgtaagtgtcaagaggcgttcttaactaaccg3780
  ............................................................
  ............................................................
  3781tccaattcttggagtggtgaatccgttagcgaggtgccgccggcttccattcaggtcgag3840
  3781aggttaagaacctcaccacttaggcaatcgctccacggcggccgaaggtaagtccagctc3840
  ............................................... tet(0-612) ORF 3
  ............................................................
  3841gtggcccggctccatgcaccgcgacgcaacgcggggaggcagacaaggtatagggcggcg3900
  3841caccgggccgaggtacgtggcgctgcgttgcgcccctccgtctgttccatatcccgccgc3900
  ................. tet(0-612) ORF 3...........................
  ............................................................
  3901cctacaatccatgccaacccgttccatgtgctcgccgaggcggcataaatcgccgtgacg3960
  3901ggatgttaggtacggttgggcaaggtacacgagcggctccgccgtatttagcggcactgc3960
  ................. tet(0-612) ORF 3...........................
  ............................................................
  3961atcagcggtccaatgatcgaagttaggctggtaagagccgcgagcgatccttgaagctgt4020
  3961tagtcgccaggttactagcttcaatccgaccattctcggcgctcgctaggaacttcgaca4020
  ................. tet(0-612) ORF 3...........................
  ............................................................
  4021ccctgatggtcgtcatctacctgcctggacagcatggcctgcaacgcgggcatcccgatg4080
  4021gggactaccagcagtagatggacggacctgtcgtaccggacgttgcgcccgtagggctac4080
  ................. tet(0-612) ORF 3 ORF 3.................
  ............................................................
  4081ccgccggaagcgagaagaatcataatggggaaggccatccagcctcgcgtcgcgaacgcc4140
  4081ggcggccttcgctcttcttagtattaccccttccggtaggtcggagcgcagcgcttgcgg4140
  .............. tet(0-612) ORF 3 ORF 3........................
  .................... EagI(4163)..............................
  4141agcaagacgtagcccagcgcgtcggccgccatgccggcgataatggcctgcttctcgccg4200
  4141tcgttctgcatcgggtcgcgcagccggcggtacggccgctattaccggacgaagagcggc4200
  .............. tet(0-612) ORF 3 ORF 3........................
  ............................................................
  4201aaacgtttggtggcgggaccagtgacgaaggcttgagcgagggcgtgcaagattccgaat4260
  4201tttgcaaaccaccgccctggtcactgcttccgaactcgctcccgcacgttctaaggctta4260
  .............. tet(0-612) ORF 3 ORF 3........................
  ............................................................
  4261accgcaagcgacaggccgatcatcgtcgcgctccagcgaaagcggtcctcgccgaaaatg4320
  4261tggcgttcgctgtccggctagtagcagcgcgaggtcgctttcgccaggagcggcttttac4320
  .............. tet(0-612) ORF 3 ORF 3........................
  ............................................................
  4321acccagagcgctgccggcacctgtcctacgagttgcatgataaagaagacagtcataagt4380
  4321tgggtctcgcgacggccgtggacaggatgctcaacgtactatttcttctgtcagtattca4380
  .............. tet(0-612) ORF 3 ORF 3........................
  ............................................................
  4381gcggcgacgatagtcatgccccgcgcccaccggaaggagctgactgggttgaaggctctc4440
  4381cgccgctgctatcagtacggggcgcgggtggccttcctcgactgacccaacttccgagag4440
  .............. tet(0-612) ORF 3 ORF 3........................
  ............................................................
  4441aagggcatcggtcgagatcccggtgcctaatgagtgagctaacttacattaattgcgttg4500
  4441ttcccgtagccagctctagggccacggattactcactcgattgaatgtaattaacgcaac4500
  .................... ORF 3..............................
  ............................................................
  4501cgctcactgcccgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcggc4560
  4501gcgagtgacgggcgaaaggtcagccctttggacagcacggtcgacgtaattacttagccg4560
  .................... ORF 3 ORF 1 lacI....................
  ............................................................
  4561caacgcgcggggagaggcggtttgcgtattgggcgccagggtggtttttcttttcaccag4620
  4561gttgcgcgcccctctccgccaaacgcataacccgcggtcccaccaaaaagaaaagtggtc4620
  ................. ORF 3 ORF 1 lacI...........................
  ............................................................
  4621tgagacgggcaacagctgattgcccttcaccgcctggccctgagagagttgcagcaagcg4680
  4621actctgcccgttgtcgactaacgggaagtggcggaccgggactctctcaacgtcgttcgc4680
  ................. ORF 3 ORF 1 lacI...........................
  ........................................ HpaI(4729)..........
  4681gtccacgctggtttgccccagcaggcgaaaatcctgtttgatggtggttaacggcgggat4740
  4681caggtgcgaccaaacggggtcgtccgcttttaggacaaactaccaccaattgccgcccta4740
  ................. ORF 3 ORF 1 lacI...........................
  ............................................................
  4741ataacatgagctgtcttcggtatcgtcgtatcccactaccgagatatccgcaccaacgcg4800
  4741tattgtactcgacagaagccatagcagcatagggtgatggctctataggcgtggttgcgc4800
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  4801cagcccggactcggtaatggcgcgcattgcgcccagcgccatctgatcgttggcaaccag4860
  4801gtcgggcctgagccattaccgcgcgtaacgcgggtcgcggtagactagcaaccgttggtc4860
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  4861catcgcagtgggaacgatgccctcattcagcatttgcatggtttgttgaaaaccggacat4920
  4861gtagcgtcacccttgctacgggagtaagtcgtaaacgtaccaaacaacttttggcctgta4920
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  4921ggcactccagtcgccttcccgttccgctatcggctgaatttgattgcgagtgagatattt4980
  4921ccgtgaggtcagcggaagggcaaggcgatagccgacttaaactaacgctcactctataaa4980
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ........................................ ApaI(5028)..........
  4981atgccagccagccagacgcagacgcgccgagacagaacttaatgggcccgctaacagcgc5040
  4981tacggtcggtcggtctgcgtctgcgcggctctgtcttgaattacccgggcgattgtcgcg5040
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5041gatttgctggtgacccaatgcgaccagatgctccacgcccagtcgcgtaccgtcttcatg5100
  5041ctaaacgaccactgggttacgctggtctacgaggtgcgggtcagcgcatggcagaagtac5100
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5101ggagaaaataatactgttgatgggtgtctggtcagagacatcaagaaataacgccggaac5160
  5101cctcttttattatgacaactacccacagaccagtctctgtagttctttattgcggccttg5160
  .................... ORF 1 lacI..............................
  .................................................. BclI(5217)
  5161attagtgcaggcagcttccacagcaatggcatcctggtcatccagcggatagttaatgat5220
  5161taatcacgtccgtcgaaggtgtcgttaccgtaggaccagtaggtcgcctatcaattacta5220
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5221cagcccactgacgcgttgcgcgagaagattgtgcaccgccgctttacaggcttcgacgcc5280
  5221gtcgggtgactgcgcaacgcgctcttctaacacgtggcggcgaaatgtccgaagctgcgg5280
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5281gcttcgttctaccatcgacaccaccacgctggcacccagttgatcggcgcgagatttaat5340
  5281cgaagcaagatggtagctgtggtggtgcgaccgtgggtcaactagccgcgctctaaatta5340
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5341cgccgcgacaatttgcgacggcgcgtgcagggccagactggaggtggcaacgccaatcag5400
  5341gcggcgctgttaaacgctgccgcgcacgtcccggtctgacctccaccgttgcggttagtc5400
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5401caacgactgtttgcccgccagttgttgtgccacgcggttgggaatgtaattcagctccgc5460
  5401gttgctgacaaacgggcggtcaacaacacggtgcgccaacccttacattaagtcgaggcg5460
  .................... ORF 1 lacI..............................
  ............................................................
  5461catcgccgcttccactttttcccgcgttttcgcagaaacgtggctggcctggttcaccac5520
  5461gtagcggcgaaggtgaaaaagggcgcaaaagcgtctttgcaccgaccggaccaagtggtg5520
  .................... lacI..............................
  ............................................................
  5521gcgggaaacggtctgataagagacaccggcatactctgcgacatcgtataacgttactgg5580
  5521cgccctttgccagactattctctgtggccgtatgagacgctgtagcatattgcaatgacc5580
  .................... lacI..............................
  ............................................................
  5581tttcacattcaccaccctgaattgactctcttccgggcgctatcatgccataccgcgaaa5640
  5581aaagtgtaagtggtgggacttaactgagagaaggcccgcgatagtacggtatggcgcttt5640
  lacI..................................................
  ............................................................
  5641ggttttgcgccattcgatggtgtccgggatctcgacgctctcccttatgcgactcctgca5700
  5641ccaaaacgcggtaagctaccacaggccctagagctgcgagagggaatacgctgaggacgt5700
  ............................................................
  ............................................................
  5701ttaggaagcagcccagtagtaggttgaggccgttgagcaccgccgccgcaaggaatggtg5760
  5701aatccttcgtcgggtcatcatccaactccggcaactcgtggcggcggcgttccttaccac5760
  ............................................................
  ............................................................
  5761catg........................................................5764
  5761gtac........................................................5764
  ............................................................

  References • Copyright 2005 BVTech, Inc. All Rights Reserved